Centi/Millipiden
Anadenobolus monilicornis ✅ subadult / adult 7,-- €
Atopochetus spinimargo ❌
Benoitolus siamensis ❌
Benoitolus sp. KHAO SOK ❌
Desmoxytes planata ❌
Orthomorpha sp AO NANG ❌
Rhinocricus sp / Spirobolida spec.2 ❌
Rhysida longipes ✅ Babys 2-3 cm je 10,-- €
Scolopendra cingulata ✅ adult 30,-- €
Scolopendra dehaani ✅ subadult / adult 35,-- €
Spirostreptus gregorius ❌
Spirostreptus sp. 1 ✅ Babys 2-4 cm 3,-- €
Xenobolus carnifex ❌